Language / Iaith: ENG | CYM

Contact us

01492 641755
oemetcalfe@btconnect.com

Croeso

Mae cigyddion OE Metcalfe wedi ennill enw da yn  lleol a rhanbarthol fel un o’r siop cigyddion gorau yng Ngogledd Cymru. Mae ein llwyddiant yn seiliedig ar ein hymrwymiad i gyflenwi chi gyda'r cig Cymreig o'r safon uchaf.